Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Kompanija

Akcionarsko društvo Jugoagent je pomorsko-rečna agencija, osnovana 1947. godine u Beogradu. Šest decenija postojanja i uspešnog rada kompanije predstavlja značajan i dug period. Velika pažnja posvećivana je kvalitetu pruženih usluga, stalnom unapređenju poslovanja kroz praćenje i uvođenje novina, a sve u interesu korisnika naših usluga.

Obrazovanje i obuka zaposlenih su takođe, naš zadatak i imperativ. Nakon višedecenijske liderske pozicije na tržištu i promena koje su donele burne 90-te, Jugoagent danas uspešno posluje i pored nekoliko transformacija, koje nisu umanjile kvalitet usluga koje pruža kompanija.


 

Milan Marjanović
 

Predsednik upravnog odbora

 

Pomorsko-rečna agencija Jugoagent a.d. je privatizovana na javnoj aukciji dana 19. marta 2003. godine. Poslovni rezultati najbolje govore o novoj razvojnoj politici kompanije. Jugoagent je akcionarsko društvo u čijem vlasništvu učestvuje pored domaćih i akcionari iz inostranstva. Razvojna politika kompanije je veoma ambiciozna i predviđa čitav niz projekata i aktivnosti u cilju unapređenja poslovanja i otvaranja novih perspektiva.

Jugoagent, poznata pomorsko-rečna agencija je svoj ugled u zemlji i inostranstvu sticala postepeno, tokom više od šest decenija postojanja, pružanjem usluga korisnicima iz celog sveta na profesionalan, pouzdan i efikasan način.

Danas je Jugoagent a.d. jedna moderna kompanija, koja posluje na savremenim principima. Akcenat je stavljen na unapredjenje poslovanja kroz praćenje aktuelnih tokova na polju medjunarodnog transporta, logistike i špedicije i prijem obrazovanih i kvalitetnih kadrova.

To se odrazilo na proširenje lepeze usluga i njihov kvalitet, što je doprinelo da Jugoagent postane izuzetno važna karika u lancu kretanja robe sa jednog na drugi kraj sveta. Kompanija stalno ulaže u svoj najdragoceniji resurs - zaposlene, tako da danas raspolaže stručnim i obučenim kadrom, koji uspešno realizuje postavljene standarde i ciljeve i spremno se suočava sa poslovnim izazovima. Jugoagent ima 65 zaposlenih u 11 komercijalnih organizacionih jedinica širom Srbije, i predstavnika u Kini.

Profesionalnost, inovativnost, pouzdanost, a sve u cilju zadovoljenja potreba korisnika usluga na najbolji mogući način, čine imperativ poslovne politike naše kuće.

Naša kompanija danas uspešno pruža mnogobrojne usluge, vodeći pritom računa o zahtevima klijenata, uz potpuno razumevanje njihovih potreba.

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |